PT-Credits

Wat kun je met de PT-Credits?

Met de PT-Credits reken je automatisch af wanneer je een afspraak voor een Personal Trainingssessie inplant in het rooster op ons online-portaal. 3 PT-Credits per Semi-Personal Trainingssessie van 60 minuten en 9 PT-Credits per 1op1 Personal Trainingssessie van 60 minuten.

Membership advies nodig?
PT-Credits

Hoe verkrijg je de PT-Credits

Bij aanvang van elke nieuwe maand krijg je de aan jouw membership niveau gekoppelde PT-Credits bundel op jouw account bijgeschreven. Als de bundel op is, kun je PT-Credits los inkopen via het membership-service formulier op onze website. Het is ook mogelijk om per sessie te betalen.

PT-Credits